CONG TY CP ĐT XD GIẢI TRÍ DAI DUONG http://daiduongcompany.com.vn

Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ Xây dựng
18.09.2010

Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
Số văn bản 16
Ký hiệu 2010/TT-BXD
Ngày ban hành 01/09/2010
Người ký Nguyễn Trần Nam
Trích yếu Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Nhà ở và thị trường BĐS

[Tải về] TT16-2010-BXD.doc (TT16-2010-BXD_1284020170185.doc)
[Tải về] TT16-2010-BXD-phuluc.doc (TT16-2010-BXD-phuluc_1284020169491.doc)URL của bản tin này::http://daiduongcompany.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=497

© CONG TY CP ĐT XD GIẢI TRÍ DAI DUONG contact: info@daiduongcompany.com.vn