CONG TY CP ĐT XD GIẢI TRÍ DAI DUONG http://daiduongcompany.com.vn

Công ty TNHH Xây dựng Văn Minh
18.09.2010

1.      Tên đầy đủ: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VĂN MINH
Tên viết tắt: DAXAVA CO.,LTD
Thành lập: Ngày 10 tháng 11 năm 2004
Trụ sở chính đặt tại: 252 Lô C, Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+848).22143688 – (+848).22440341     |        Fax: (+848).35262487
Email: info@daiduongcompany.com.vn


Các hoạt động chính: Xây dựng công nghiệp và dân dụng. Kinh doanh phát triển nhà. Dịch vụ môi giới mua bán nhà. Dịch vụ tư vấn đầu tư trong nước. Xây dựng cầu đường và san lấp mặt bằng.

Dự án đầu tư: Khu dân cư Văn Minh – Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí MinhURL của bản tin này::http://daiduongcompany.com.vn/modules.php?name=thanhvien&op=viewst&sid=494

© CONG TY CP ĐT XD GIẢI TRÍ DAI DUONG contact: info@daiduongcompany.com.vn