04 : 05 PM Sat 15 24
06
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
0913808999 - 0985598999

Chính sách nhân sự

Mục tiêu của Công ty là hướng đến việc xây dựng Đại Dương trở thành một thương hiệu toàn cầu với đội ngũ nhân viên tận tâm, nhiệt huyết và đầy năng lực cùng chí hướng phát triển sự nghiệp lâu dài, gắn bó với Công ty TNHH Đại Dương, tạo cơ hội bình đẳng cho mọi cá nhân có năng lực được thăng tiến trong sự nghiệp. Vì vậy chính sách tuyển dụng Công ty luôn hướng đến việc đa dạng hóa nguồn ứng viên, từ các bạn sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, các ứng viên có kỹ năng thích hợp, có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao phù hợp với yêu cầu công việc được giao. Công tác tuyển dụng được xem xét trên quan điểm không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính và tuổi tác.

1. Con người là trọng tâm trong các mối quan hệ

2. Tuyển dụng và làm việc:Mục tiêu của tuyển chọn nhân viên là mời được sự cộng tác từ những ứng viên xuất sắc nhất thông qua quá trình tuyển chọn công bằng, khách quan.

Khi một ứng viên bắt đầu công việc tại Công ty TNHH Đại Dương thì người đó cũng bắt đầu một sự nghiệp với khả năng phát triển lên những công việc có vị trí cao hơn khởi điểm trong tương lai.

3. Tiền lương, thưởng, phúc lợi và các khoản đóng góp: Công ty TNHH Đại Dương thực thi chính sách tiền lương cạnh tranh, chế độ khen thưởng công bằng, đãi ngộ tương xứng với sự đóng góp cụ thể của từng cá nhân vào kết qủa hoạt động kinh doanh nhằm động viên toàn thể nhân viên các cấp đáp ứng được yêu cầu của công việc và đóng góp vào sự thành công của công ty. Ngoài ra Công ty cũng tổ chức các kỷ nghỉ mát, du lịch và các chế độ khác… cho nhân viên.

4. Đào tạo và Phát triển nhân viên:Mục tiêu của việc đào tạo là kiến tạo nhân viên đủ trình độ nghiệp vụ chuyên môn và đạo đức trong kinh doanh, đủ năng lực phát triển sự nghiệp của mình. Hàng năm công ty tổ chức các đợt đào tạo ngắn cũng như dài hạn để nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên trong công ty.

5. Khen thưởng - Kỷ luật:Nhân viên được xét khen thưởng hàng năm dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị và thành tích đóng góp của cá nhân.

Nhân viên có vi phạm trong công việc hoặc trong việc chấp hành Nội quy lao động sẽ được xem xét áp dụng các hình thức kỷ luật phù hợp với quy định của pháp luật lao động.


 Bản để in  Lưu dạng file